Sociale vaardigheidstraining: omgangswijs met ezels

IMG_2729

We bieden een begeleidingsprogramma van 7 sessies aan voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen vanaf 9 jaar al dan niet met psychosociale noden of hulpvragen. In een kleine groep (minimum 4) kinderen oefenen we samen met de kudde ezels die vaardigheden waarin je je onzeker voelt. We richten ons tot kinderen met diverse mogelijkheden en hulpvragen.

Sociale vaardigheden

‘Sociaal vaardig’ zijn is op een fijne manier relaties en vriendschappen opbouwen en onderhouden, samenwerken en samenspelen en je goed voelen in het dagelijkse ‘sociale verkeer’. Sociaal vaardige kinderen hebben een evenwicht gevonden tussen zich kunnen aanpassen aan anderen en ervoor zorgen dat anderen rekening met hen houden.

Opkomen voor jezelf wanneer dat nodig is en tegelijk voldoende rekening houden met gedachten en gevoelens van anderen vraagt heel wat vaardigheden en inzichten.
Minstens even belangrijk als alle vaardigheden bij elkaar én er nauw mee samenhangend zijn het zelfbeeld, zelfvertrouwen en algemeen welbevinden.
Bij onvoldoende vaardigheden of zelfvertrouwen kunnen storingen in gedrag optreden. Kinderen zijn dan teruggetrokken of plaatsen zich net op een storende manier op de voorgrond. Ze ervaren of veroorzaken problemen.

Training: voor wie?

Sommige kinderen lukt het niet om al deze vaardigheden meester te worden.
Als je kind vastloopt op sociaal gebied, kan een sociale vaardigheidstraining helpen.

We denken aan volgende kwetsbare kinderen:

 • Kinderen die worden buitengesloten of gepest.
 • Kinderen die vaak ruzie maken, last hebben van woede-uitbarstingen, agressie.
 • Kinderen die zich heel stil, verlegen, teruggetrokken, passief, angstig, geremd en afhankelijk opstellen.
 • Kinderen die zich niet aan spelregels kunnen houden, het moeilijk hebben met winnen of verliezen of met grenzen.
 • Kinderen die oogcontact vermijden, zichzelf moeilijk durven uiten of laten zien, weinig initiatief nemen.

Opbouw programma

Vanuit veiligheid en vertrouwen kunnen de kinderen samen groeien. Ze leren naar zichzelf te kijken en zo zichzelf ontdekken. Ze leren om zichzelf te durven zijn in relatie tot anderen en de omgeving.

 • Op zoek naar de ware aard: over mijn natuur en natuurlijk gedrag
 • Hier en nu als een ezel: over waarneming, ontspanning en zelfbewustzijn
 • Dierentaal is lichaamstaal: over communicatie
 • Denken – doen – voelen als een ezel
 • De koppige ezel: misbegrepen en eigenzinnig: opkomen voor jezelf

Praktisch

 • 7 sessies van 2,5 u.
 • De training wordt een aantal keer per jaar georganiseerd
 • Een groepje bestaat uit 4 tot 7 deelnemers.
 • De kostprijs van de training (7 sessies) is 280 EUR. Deskundige begeleiding, versnapering en werkmapje inbegrepen.

Er wordt tijdens de laatste sessie een gezamenlijk afsluitmoment voorzien met de ouders, indien u een bijkomend intake- of evaluatiegesprek wenst is dit 45 EUR per gesprek.

Voorafgaand wordt er een inschrijvingsformulier opgestuurd. Gelieve dit zo volledig mogelijk in te vullen zodat er optimaal op maat van je kind kan worden gewerkt.

Bij een groepsaanmelding werken we graag voor u een formule uit op maat

Voor meer informatie en inschrijvingen
Voor meer informatie en inschrijving in deze werkgroep, neem je contact op met De Hoef vzw.

Contacteer De Hoef vzw