Groepsgericht begeleidingsaanbod

Via onze ‘werkgroepen’ neem je deel aan ons groepsgericht begeleidingsaanbod. We richten ons steeds tot een kleine groep mensen die elkaar treffen rond een centraal zorgvraagstuk/groeithema en bijbehorende doelstellingen. Tijdens een reeks van samenkomsten maken de deelnemers verbinding met elkaar en onze ezels.

Aanbod voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen
De werkgroepen richten zich tot kinderen, jongeren en jongvolwassenen vanaf 9 jaar al dan niet met psychosociale noden of hulpvragen.

Elke werkgroep richt zich tot een groep kinderen met diverse mogelijkheden en hulpvragen. De leeftijdscategorie wordt per werkgroep gespecifieerd.

De verschillende werkgroepen kunnen ook op vraag worden georganiseerd voor uw klasgroep, gezin, vereniging… we werken graag voor u  een formule op maat uit.

Aanbod voor volwassenen
Ook voor volwassenen (teams, vereniging, …) bieden we de verschillende begeleidingsmodules aan en kan u samen met de ezels werken rond specifieke thema’s.